Srijemska 124a 31 000 Osijek
+385 (0)31 211 394
udrugaiv@inet.hr

Kontakt

Uiro

Udruga invalida rada grada Osijeka

Srijemska 124 a, 31 000 Osijek

MB: 03033767 / OIB: 06945596614