Srijemska 124a 31 000 Osijek
+385 (0)31 211 394
udrugaiv@inet.hr

O udruzi

Uiro

O NAMA

Udruga invalida rada grada Osijeka od svoga osnutka 1964. godine svojim djelovanjem promiče ljudska prava i djeluje na izjednačavanju mogućnosti invalida rada. 

OSNOVNI CILJEVI PO STATUTU:

Udruga sukladno ciljevima prema Statutu djeluje na području zaštite ljudskih prava. Svojim djelovanjem usmjerenim praćenju, analiziranju i razmatranju propisa i stanja pozitivno utječe na prevenciju invalidnosti i zaštitu invalida rada. Svojim djelovanjem Udruga se zalaže za unaprjeđenje položaja invalida rada i osoba s invaliditetom u društvu. Udruga je članica Hrvatskog saveza udruga invalida rada  čime svojim članovima osigurava besplatno pravno savjetovalište. Obilježavanjem i sudjelovanjem u različitim značajnim manifestacijama vezanim za invalide rada i osobe s invaliditetom pozitivno utječe na senzibilizaciju šire javnosti po

pitanju problema s kojima se susreću osobe s invaliditetom u svakodnevnom životu. Organiziranjem različitih aktivnosti za svoje članove Udruge utječe na stvaranje pozitivne slike u društvu kojom se ukazuje na preostale sposobnosti invalida rada i kvalitete kojima mogu i dalje doprinositi društvu unatoč zadobivenom invaliditetu. Udruga razvija suradnju sa organizacijama civilnog društva, te surađuje s lokalnom samoupravom i upravnim tijelima s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom.  

AKTIVNOSTI U UDRUZI:

Udruga provodi niz aktivnosti s ciljem podizanja kvalitete življenja invalida rada i ostalih osoba s invaliditeta:

–        Organizirano okupljanje članova;

–        Prati propise i njihovu primjenu na području prevencije i zaštite na radu;

–        Udruga kao temeljna članica Hrvatskog saveza udruga invalida rada omogućava svojim članovima pružanje besplatnog pravnog savjetovanja i podrške;

–        Pruža pomoć i podršku svojim članovima pri ostvarivanju prava i povlastica;

–        Organizira edukativna predavanja o prevenciji invaliditeta i položaju osoba s invaliditetom;

–        Provodi projekte na lokalnom nivou s ciljem podizanja kvalitete življenja invalida rada;

–        Suradnja s nadležnim tijelima regionalne i lokalne vlasti na području zaštite osoba s invaliditetom;

–        Surađuje s organizacijama civilnog društva;

–        Organizira i provodi sportske i rekreativne aktivnosti;

–        Organizira izlete i druženja;

–        Organizira i provodi kreativne radionice;

–        Organizira posjete bolesnim i teško pokretnim članovima;

–        Organizira prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći;

–        Obilježava značajne datume vezane za osobe s invaliditetom.